Profile Image

wingSannaskawing

From Vantaa, Uusimaa / Nyland Finland
Joined Wednesday, March 20, 2019
Recent Book Activity
Statistics
4 weeks all time
books registered 10 548
released in the wild 12 503
controlled releases 0 17
releases caught 2 41
controlled releases caught 0 10
books found 0 14
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 0
forum posts 0 53
Extended Profile

⭐️ Läser mest på svenska, mutta luen myös suomeksi. ⭐️

År 2023 läste jag 99 böcker.

Listade i goodreads
***************************************************************

Årets 2022 första projekthög innehöll 68 böcker.
Den andra av 49 böcker + en för över ett år sedan beställd lånebok.
Därefter beslöt jag läsa & lyssna från min 'hylla' med mina e- och audioböcker och sen blev det biblioteksböckernas tur = 9 st & 15 st. Till sist ännu 4 böcker från egna högen.
Listade i goodreads
***************************************************************

Årets 2021 första projekthög bestod av 34 böcker.
Den andra bestod av 5 böcker som innehöll 3 åt mig skickade BC-böcker.
Den tredje består av 18 med en inklämmare utanför högen.
Den fjärde av 18.
Femte av 33 + en biblioteksbok för serjens skull.
Den 6:tte av 17 som innehåller en åt mig sickad BC-bok.
Den sista (7:nde) av 4 böcker.
📖 Läst 131 av vilka avbröt 3 = läst 129,11.
***************************************************************

Årets 2020 första projekthög bestod av 69 böcker av vilken den första en biblioteksbok, övriga är egna förutom 2 nappade bc-böcker.
Nr 24) är en extra i mars medträngd biblioteksbok.
Övriga projekthögar var i mindre mängd, 1-5 böcker per "hög".
11 biblioteksböcker trängde sej med i sista årskvartalet.
📖 Läst 104 & avbröt 2.

Vuoden 2020 ensimmäinen projektikasa sisälsi 1:den kirjastokirjan, 2 napattua bc-kirjaa ja loput omia.
Nr 24) on maaliskuussa mukaan ängennyt ylimääräinen kirjastokirja.
Muut projektikasat oli pienempi määräisiä, 1-5 kirjaa per "kasa".
11 muita kirjastokirjoja tuppaantunut mukaan vuoden loppu-neljänneksellä .
Luettu 104, keskeytin 2.
📚 📚📚 📚

⭐️ Önskelista/Toivelista ⭐️
📚 📚 📚📚 📚 📚 📚📚 📚

⭐️ goodreads 🐾


lästa 2021 luetut:

📖 Läst 128 + avbröt 3. / Luettu 128 + keskeytin 3.

*************************************************************
lästa 2020 luetut:
📖 Läst 104 & avbröt 2. / Luettu 104, 2 keskeytin.

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.