Country List > Netherlands > Fryslân (Friesland)

Fryslân (Friesland)

Location Members
Witmarsum 
Frieschepalen 
Kollumerzwaag 
Stiens  11 
Sexbierum 
Joure  30 
Oldeberkoop 
Balk 
Nij Beets 
Ameland: Hollum 
Appelscha  12 
Twijzel 
- Schepen en veerboten 
Hurdegaryp/ Hardegarijp 
Opeinde 
Oranjewoud 
Lemmer  11 
Ameland: Nes 
Sint Nicolaasga 
Vlieland 
Terschelling Midsland 
Dokkum  24 
Ameland 
- In de trein 
- In de streekbus 
Wolvega  14 
Hindeloopen 
Bolsward  19 
Stavoren 
Koudum 
Terschelling  10 
Noordwolde 
Luinjeberd 
Haskerhorne 
Oudehaske 
Rohel 
Weidum 
Terwispel 
Burgum 
Schiermonnikoog 
Gorredijk 
Oosterwolde  21 
Broek 
Nieuwehorne 
Bontebok 
Sintjohannesga 
Beetsterzwaag 
Terschelling Formerum 
Harlingen  21 
Drachten  60 
Sneek  37 
Leeuwarden  260 
Tzum 
Boksum 
Donkerbroek 
Bakkeveen 
Franeker  16 
Ureterp/ Oerterp 
Winsum 
Buitenpost 
Terherne/ Terhorne 
Akkrum 
Grou/ Grouw 
Scharsterbrug 
Burdaard 
Wergea 
Location Members
Warns 
Terschelling West  13 
Eastermar 
Siegerswoude 
Haulerwijk  
Surhuizum 
Surhuisterveen 
Berltsum/ Berlikum 
Mantgum 
Makkum 
Sint Annaparochie 
Gau/ Gauw 
Idskenhuizen 
Tijnje 
Terband 
Boornbergum 
Ternaard 
Bonkwert/ Bonkwerd 
Goutum 
Drogeham 
Wommels 
Earnewâld/ Eernewoude 
Kollum 
Haule 
Achlum 
- Ergens in de provincie  25 
Damwâld/ Damwoude 
Wytgaard 
Wirdum 
Âldeboarn 
Suwâld 
Nijemirdum 
Terschelling Hoorn 
Echtenerbrug 
Lekkum 
Nijeholtpade 
Aldegea (Sm.) 
Poppenwier 
Nijhuizum 
Dongeradeel 
Ferwert/ Ferwerd 
Rottevalle 
Oentsjerk 
Boelenslaan 
Achtkarspelen 
Kootstertille 
Arum 
Harich 
Woudsend 
Sumar 
Gytsjerk  
Blessum 
Midlum 
Jorwert 
Augustinusga 
Easterlittens/ Oosterlittens 
Marssum 
Hantum 
Menaam 
Sint Jacobiparochie 
Dongjum 
Ameland: Buren 
Oldelamer 
Westergeast 
Blesdijke 
Hemrik / De Himrik 
Heerenveen   65 

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.